Miljøvalget 2021

Hvor god miljøpolitikk har partiene egentlig?

De fleste partiene som stiller til stortingsvalg, vil gjerne framstille seg sjøl som «grønne» partier. Men hvor god miljøpolitikk har partiene egentlig?

Naturvernforbundet har lagd en grundig oversikt over hva alle partiene mener om temaer som rettssikkerhet for naturen, samferdsel, naturmangfold, klima, forbruk og internasjonalt miljøarbeid.

Her er eksempler på ti saker som er viktige i høstens stortingsvalg, og som også er relevante for folk i Hurum, Røyken og Asker:

  • Styrke vernet av strandsonen i plan- og bygningsloven.
  • Gi Klima- og miljødepartementet sin egen planavdeling tilbake for å styrke hensynet til natur og miljø i utbyggingssaker.
  • Prioritere å ruste opp og gjøre dagens veier mer trafikksikre i stedet for å bygge nye motorveier.
  • Satse på utbygging av jernbanetilbudet i stedet for ny motorveibygging.
  • Stanse naturskadelige hytteprosjekter.
  • Vedta minst 20 nye prioriterte arter og 10 utvalgte naturtyper i neste stortingsperiode.
  • Verne minst 10 % av den produktive skogen innen 2025.
  • Reversere frislippet av vannscooter gjennom strengere dispensasjonsordninger.
  • Øke støtta til energisparing i husholdningene, enten gjennom Enova eller nye virkemidler.
  • Redusere det materielle forbruket i Norge i kommende stortingsperiode og lage en langsiktig plan for redusert forbruk.

Partiene som kommer best ut i Naturvernforbundets gjennomgang er Sosialistisk venstreparti, Rødt, Miljøpartiet og Venstre. Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti har enkelte gode tiltak, men svikter dessverre også på mange områder. Dårligst ut kommer Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Vi oppfordrer alle til å lese hele Naturvernforbundets partiguide for å kunne ta et mest mulig informert miljøvalg den 13. september.

 

Naturvernforbundet i Asker v/leder Jan Häusler

Naturvernforbundet i Hurum og Røyken v/leder Håvard Kilhavn