Mørket er livsviktig

Lysforurensning er et omfattende og stadig økende problem med sterk negativ innvirkning på, og til dels fatale konsekvenser for, naturen og en rekke artsgrupper og organismer.

Lysforurensning har også negativ innvirkning på mennesker, feks ved å forstyrre døgnrytmen vår, og ved å frarøve oss kontakten med naturen og muligheten til å oppleve stjernehimmelen.

Vi trenger mer fokus på lysforurensningens omfattende skadevirkninger, og vi trenger vilje til å gjøre noe med det.

Alle kommuner bør innføre lysplaner, og forurensningsloven bør benyttes for å hindre uønsket og unødvendig lys.

Ny lyssetting i våre gjenværende naturområder bør ikke under noen omstendigheter forekomme.

Hundremeterskoger og tettstedsnær natur som får beholde sitt naturlige mørke, blir stadig mer verdifulle oaser i en ellers fortettet og urbanisert lysjungel.

For eksempel må vi sikre at Kantoråsen ved Kolbotnvannet får beholde sitt mørke, slik at den myriaden av arter som lever der kan få fortsette sine livsprosjekter og sin naturlige livsrytme styrt av dag og natt, og slik at vi mennesker kan få oppleve at vi fortsatt er en del av naturen når øynene våre venner seg til det myke mørket der ute i kveldsskogen, og på avstand når vi kan se den mørke silhuetten av granspir mot stjernehimmelen.

Noen kilder:
National Geographic: Our nights are getting brighter, and Earth is paying the price
«The excess light we dump into our environments is endangering ecosystems by harming animals whose life cycles depend on dark. We’re endangering ourselves by altering the biochemical rhythms that normally ebb and flow with natural light levels.»

The Guardian: Light pollution is key ‘bringer of insect apocalypse»
«We strongly believe artificial light at night – in combination with habitat loss, chemical pollution, invasive species, and climate change – is driving insect declines,” the scientists concluded after assessing more than 150 studies. “We posit here that artificial light at night is another important – but often overlooked – bringer of the insect apocalypse.”

NRK Radio: «Når mørket forsvinner. (podkast)
Nattemørket er i ferd med å forsvinne rundt oss. Hva betyr det for dyr og mennesker?
Fysiker Andreas Wahl om det livsviktige mørket.