Mulighetsstudien: Aktiv vannflate

 I Byrådsplattformen for 2019-2023 sies det at man skal legge til rette for flere badeplasser, fjordbad, badstuer og badehus, mer bruk av kajakk, roing og småbåter, samt styrke naturmangfoldet i fjorden. Som bl.a. en oppfølging av Byrådplattsformen har Plan- og bygningsetaten i samarbeid med Bymiljøetaten satt i gang og ledet en mulighetsstudie som har fått navnet Aktiv vannflate. Det sies i utredningen at: «Aktiv vannflate er en mulighetsstudie som skal bidra til å nå kommunens mål om trygg og enkel tilgang for alle til rekreasjon og aktivitet i vannkanten og på sjøen, og å styrke det marinbiologiske mangfoldet.»

Naturvernforbundet Oslo Vest mener at planen er omfattende med mange gode og gjennomtenkte forslag for hvordan særlig havnefronten fra Alnas utløp til Frognerkilen skal oppgraderes og det skal legges bedre til rette for allmennheten. Aktiv vannflate legger stor vekt på tiltak som kan gi en bedre indre fjord, fjordbunn og et rikere marint biologisk mangfold. Vi støtter fullt og helt bestrebelsene på å restaurere og forbedre det marine livet i fjorden gjennom bl.a. å få til bedre kontroll og ha målrettede tiltak for å samle opp overvann, skape mer oksygenrike forhold i havnebassenget ved å pumpe inn ferskvann, ved å anlegge flere hummer- og krabbehoteller og ha en bedre forvaltning av disse, samt rydde opp i giftige sedimenter. Til dette hører også å teste ut etablering av ålegressenger og tang, samt etablering av blåskjell og østers.