Myrrestaureringen i Lillomarka fortsetter

En tredjedel av Norges myrer har blitt grøftet og drenert de siste hundre årene, med mål om å øke tømmerproduksjonen. Oslomarka er intet unntak. På oppdrag fra Miljødirektoratet jobbes det nå over hele landet for å restaurere myr og vi ble med for å se hvordan dette gjøres i Lillomarka.

Sammen med Lillomarkas venner og Naturvernforbundet i Groruddalen ble NOA med Bymiljøetaten i Oslo kommune på befaring av to myrer som snart skal restaureres; Trygdalsmåsan og Stormåsan, rett utenfor Lillomarka Naturreservat. Vi gikk også videre for å se resultatet av restaureringen av Griseputten som ble gjennomført våren 2021.  

Grøftene ligger som hakk ned i landskapet. Under dekket av torvmose renner vannet ut fra myra. Foto: NOA

Som store arr i landskapet skjærer grøftene gjennom myra. Disse er til og med synlige på flyfoto. Her har man drenert vekk vannet i forsøk på å tørke opp myra og øke tømmerproduksjonen. Grøftingen reduserer drastisk myras evne til karbonlagring og overvannshåndtering i tillegg til påvirkningen på alt av fugle- og dyreliv som trives ute på myra. Nå skal grøftene tettes med propper av torvmose, og mange av trærne fjernes. Flere av de store flotte furuene får stå til fortsatt glede for både turgåere og meiser.  

Restaurering av myra tar tid – torvmose vokser kun 1 mm per år! Det ferdige resultatet vil først sees om 100 år. Men ifølge Bymiljøetaten tok fuglelivet seg opp igjen på Griseputten med en gang man åpnet vannspeilet, allerede mens maskinene jobbet. Myra er en naturlig del av variasjonen i de norske skogene. At fuglelivet nå strømmer tilbake viser hva naturen kan få til hvis vi bare gir den litt hjelp.

Griseputten i Lillomarka. Foto: NOA

NOA støtter Bymiljøetatens arbeid med myrrestaurering i Oslomarka! Å rette opp gamle feil, basert på ny kunnskap, bør belønnes og prioriteres.  

Les mer:

Slik restaurerer vi myra – film fra Bymiljøetaten

Restaurerer myr for naturmangfold og klima – Miljødirektoratet

Miljøstatus for våtmarker i Norge – Miljødirektoratet

Turtips: Sjekk ut de informative skiltene ved Evensetermyra, kun 15 minutter å gå fra busstoppet på Solemskogen