NÅ er tiden for å se orkideene på myra ved Svensrud i Asker

I slutten av juni står orkideene i full blomst.

På myra ved Svensrud, nord for Semsvannet i Asker har Naturvernforbundet i Asker slått  med ljå og ryddet kratt og trær i 20 år.

Resultatet er bla. en økende bestand av Engmarihånd, og i år er det telt 234 stykker. Det er ny rekord! Det er også grunn til å tro at den har spredd seg, bla. til områder langs Semsvannet.

Du kan se blomstene på myra her.  Det er greit å sykle nesten helt fram. Følg veien rundt Semsvannet mot vest, gjennom Tveiter gård og forbi låven.  Ta traktorvei mot nord-øst fram til Svensrud. Gå rundt jordet.

Retur kan skje ved å følge stien ned mot Hajem. Her ligger også en eng som blir slått av NiA. Følg veien videre rundt Semsvannet til NaKuHel hvor det er mulig å få kaffe og kake.

Skilt på slåttemyra ved Svensrud i Asker

Statsforvalteren har nylig satt opp et informasjonsskilt, og NiA har fornyet benkene. En idyllisk plass å ta lunsj.

Kaffepause ved den nye benken ved myra ved Svensrud i Asker

God tur!

TIPS: legg turen om Asker museum i Kunstnerdalen på Hvalstad. Der er det bla. en flott hage.