Nå må toget komme på banen!

Vårt lokallag, Naturvernforbundet i Fet, spør hvordan trafikksituasjonen skal løses i sin del av Romerike. Kollektivtransporten må styrkes.

Her kan du lese et utspill fra Mette Sperre og Liv Grøtvedt i Naturvernforbundet i Fet, i anledning rapporten om utvikling av Kongsvingerbanen som ble lagt fram i januar 2009:

————–

I RB 14.april kan vi lese: ”Romerike er i sterk vekst, og det er faktisk bare trafikkmengden som akselererer raskere enn folketallet.” Og videre ”Nye veisatsinger tvinger seg derfor fram for å unngå at Romerike blir et distrikt som forbindes med kø og kork.” Det siktes selvfølgelig her til RV 22 som har uteblitt i Nasjonal Transportplan 2010-2019 (NTP) og i Oslopakke 3.

Hvis det virkelig er slik at trafikkmengden akselererer raskere enn folketallet, hjelper det heller ikke å satse på flere og bredere veier. Vi vil alltid bli hengende etter i veiutbygging i forhold til behov, hvis alle skal kjøre hver sin bil til jobb i Oslo. Veitraséen mellom Vigernes og Fetsund vest har vært utbedret nesten kontinuerlig siden 1980-tallet uten at det har redusert køene. Utvidelser av rv. 22 til 4-felts motorvei vil koste minst 400 mill. kr, og fortsatt vil Fetsundbrua ta strupetak på trafikken.

Uansett hva som skjer med RV 22 må kollektivtrafikken få et skikkelig løft! Trafikkøkningen må forstås som et tydelig signal på at tog- og bussforbindelser er mangelfullt utbygd.

Som viktigste kollektivtilbud bør Kongsvingerbanen ta unna mye mer av trafikken enn i dag. Rapporten om utvikling av Kongsvingerbanen ble lagt fram i januar i år og har vært et samarbeid mellom NSB, Jernbaneverket, Ruter og Fylkeskommunene i Hedmark og Akershus.

Det positive i rapporten er:

  • Fra 2012 foreslås periodene med rushtidstilbud utvidet til 3 timer med tog hver halvtime mellom Oslo og Kongsvinger.
  • Togtilbudet skal være forutsigbart og likt hele dagen/ uken og dermed enkelt å markedsføre. Dette kan bety tog hver time i helgene og avgang kl. 23.09 tilbake fra Oslo om kvelden.
  • Svingen stasjon blir betjent av alle tog, og får dermed et bedre tilbud enn i dag.
  • Kongsvingerbanen vil få direkteforbindelse med vestkorridoren til Asker.
  • Toget skal være konkurransedyktig med buss og bil når det gjelder tidsbruk og skal ha høy komfort (internett og håndmat vurderes).
  • Det satses på bedre infrastruktur som vil gi kapasitetsøkning: Lengre plattformer, togene forlenges til doble togsett fra 2012, flere krysningsspor, flere dobbeltspor.

Det som er negativt i rapporten, er at Tuen og Bodung stoppesteder får et dårligere tilbud enn i dag og bare skal betjenes i rushtiden. Guttersrud blir ikke nevnt med ett ord. Holdeplassen ble bare nedlagt, det ble verken innrømmet eller begrunnet. De små stasjonene betyr mye for den enkelte reisende. Selv om matebusser kan avhjelpe, vil det bli svært kostbart hvis disse skal betjene alle tog.

Vi etterlyser konkrete planer for nye Svingen stasjon. Med nye togsett i 2012 må ny stasjon med romslig innfartsparkering stå klar. Vi savner de lokale og regionale planene for dette. Vi savner også planer for bedre bussforbindelser! Vi støtter Eva Eriksens utspill i debattspalten i RB om at våre politikere må ta tak i trafikkproblemene i vår region. Vi oppfordrer dem til å presse på for å få fram konkrete planer for bedre framkommelighet og miljø i kommunen vår.

Naturvernforbundet i Fet v/ Mette Sperre og Liv Grøtvedt

—————

Les rapporten om utvikling av Kongsvingerbanen her.