Nå starter arbeidet for en egen lov om bymarkene

Ingen tvil: – Soria moria-erklæringen er veldig tydelig. Den pålegger oss å lage en egen lovhjemmel for sikring av bymarkene. Det sa miljøvernminister Helen Bjørnøy da hun innledet om det kommende lovarbeidet på et møte på Solstua denne uka.

Bjørnøy sa også at loven må gi hjemmel for faste grenser rundt bymarkene, at den måtte kunne sikre Markas kvalitet for friluftsliv og opplevelse, og at den måtte gi hjemmel for å kunne frede områder av hensyn til friluftslivets behov.

Bjørnøy skisserte fire mulige løsninger på lovspørsmålet:

  • Endre lov om friluftsliv, slik at friluftsmark kan legges ut på privat grunn
  • Lage en egen lov om bymarker, der friluftslivets interesser settes i sentrum
  • Plassere bymarkslov-hjemmelen i biomangfoldloven
  • Plasser hjemmelen i den kommende revisjonen av Planloven

Fra Markaorganisasjonene på møtet var anbefalingene krystall-klare: Nå må vi få en egne lov for Oslomarka og de andre bymarkene, og ikke rote bymarkene bort i helt andre problemstillinger.

Møtet ble arrangert av Oslo SV.