Naturen langs Lysakerelva må vernes!

Sammen med Naturvernforbundet i Bærum har NOA sendt et åpent brev til Bærum kommune der vi ber om at naturen langs Lysakerelva må vernes.

Lysakerelva markerer grensen mellom Oslo og Bærum. Langs denne ca. 8 km lange strekningen er det registrert store naturverdier, noen spesielt tilknyttet elva, andre som siste rest av en ellers nedbygd natur. I tillegg er området mye brukt av turgåere og fungerer som en viktig grønn lunge for lokalbefolkningen. Likevel er ikke elvedalen varig vernet for fremtiden.

Oslo kommune ønsker å verne sin side av elvedalen som naturreservat etter naturmangfoldloven, og Statsforvalteren har invitert Bærum kommune til å verne naturen på sin side. Bærum kommune har vært tause i to år.

I et åpent brev til Bærum kommune 23. juni ba Naturvernforbundet i Bærum og NOA om at Bærum kommune også må tilslutte seg verneprosessen og tilby sine arealer langs Lysakerelva til vern etter naturmangfoldloven.

Bærum kommunes politiske utvalg for miljø, idrett og kultur hadde 25. august saken til behandling. Kommuneadministrasjonens forslag til vedtak lød: «Bærum kommunes eiendommer langs Lysakervassdraget (hele og deler av gbr. /bnr. 33/397, 33/1, 36/100, 36/2, 37/1 og 38/47) meldes inn til oppstart av prosess for frivillig vern som naturreservat etter naturmangfoldloven.»

Utvalget vedtok imidlertid at man ønsker å gjennomføre en befaring i området før det tas en beslutning. NOA forventer at befaringen vil overbevise utvalget om at varig vern av Lysakervassdraget er det eneste rette for å bevare det enestående naturmangfoldet som finnes her.

Les mer:

Naturvernforbundet i Bærums sider

Mer om NOAs arbeid for Oslos vassdrag

Brevet i Budstikka. Publisert 2.juli 2022

Samleside for dokumenter i Bærum kommunes postlister