Naturkart – naturopplevelse for barn og unge

Finnes det bær i hundremeterskogen deres? Smørblomster, eller spiselige vekster? Kanskje noen frosker ved bekken, eller salamandere til og med? Med Naturkartene til NOA kan du bli med oss ut og oppdage naturen i ditt nærområde!

blomst og bie

I samarbeid med bydelene i Oslo har NOA utarbeidet Naturkart for bynære friluftsområder. Naturkartene finnes i alle bydeler i Oslo og i noen områder i Asker og Bærum. 

Naturkart er en aktiv og spennende måte å bli kjent med naturen på! Heftene inneholder informasjon om og beskrivelser av stedsbestemt biologisk mangfold, vegetasjonstyper, kulturminner og geologi. Følg stien vi har markert på kartet og les om alt det spennende du finner på postene underveis! Vi deler også våre beste blåbær-steder.

Naturkartene skal utgjøre en serie som strekker seg fra Marka til sjøen og har med seg områder i skog, langs vassdrag, i grønne lunger og på øyer. Vi samarbeider tett med skoler i områdene vi utarbeider kart på, for å sikre at kartet når målgruppens behov best mulig.

Fire forsider på naturkart for Ljanselva, Ammerud, St. Hanshaugen og Akerselva. 

Med Naturkartene ønsker vi å bidra til å øke barn og unges kunnskap og kjærlighet til naturen rundt seg, og oppfordre familier, barnehager og barneskoler til å bruke nærnaturen mer aktivt. 

Last ned Naturkart for ditt område i menyen til høyre!

Andre aktiviteter til turen:

Lyst til å se hvor du kan finne bær i marka? Bruk vårt nye bær-ark sammen med naturkartene og finn spennende ruter hvor du kan plukke bær!

Vil du lære mer om trær?
Bruk bestemmelsesnøkkelen for trær og se hvordan du kan gjenkjenne trær på turen! 

Det var biolog Hilde Friis Solås som fikk ideen til NOAs Naturkart i 2004. Siden da har hun utviklet det til et prosjekt hvor det nå er laget 25 Naturkart, med flere under produksjon. Utgangspunktet for prosjektet var et ønske om å nå ut til barn og unge med naturglede så nye generasjoner ser verdien av naturen vår og ønsker å dele gleden ved den videre. Vi vet at gjennom vennskapet med naturen vil også viljen til å ta vare på den øke.