Naturkart og eventyrskog i skolen?

NOA har i året 2011/2012 utviklet en del skoleoppgaver som kan brukes sammen med naturkart og eventyrskogsbrosjyrer. Ønsket vårt er at skoler skal ta disse i bruk i størst mulig grad.

For skoleåret 2012/13 vil vi ha et samarbeid med Lutvann skole om utprøving av oppgavene. Men har andre kommentarer, er vi svært glad for tilbakemeldinger som kan forbedre oppgavesettet! Du kan lese mer om dette her.