Naturpust

Naturpust har som formål er å gi en innføring i hvordan man kan bruke naturen som livsmestringsarena.

Gjennom pandemien har vi sett en stor økning både i NOAs medlemsmasse, men også i andelen av befolkningen som søker seg til natur, når verden ellers føles utrygg. Naturen oppleves som konstant i alle endringene, samtidig som den gir variasjon gjennom årstidene. Den gir trygghet og tilhørighet, uten å ha forventninger eller stille krav tilbake. Men er det ikke mer natur igjen, har vi heller ikke noe sted å søke oss til om vi trenger å se verden i et annet perspektiv.

Høsten 2021 etablerte Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) et samarbeid med naturcoach Susanne Genneper der vi knytter naturkunnskap og naturopplevelse sammen med meditasjonsøvelser. Konseptet ble testet gjennom et samarbeid med Bygdøy Kongsgård, der vi inviterte studenter med på tur på Bygdøy. Studenter er en gruppe som er utsatt for mye stress, og som ofte opplever ensomhet og depresjoner. Til tross for pandemi og restriksjoner var det god oppslutning om aktiviteten og deltakerne svært fornøyd. Deres tilbakemeldinger viste også at de opplevde å få et redskap som de selv kunne anvende i egen hverdag:

«Vi måtte ut av lesesalen for å være stille sammen»

«Dette trengte jeg» 

«Jeg opplever å ha fått mer energi»

«Jeg var her og nå»

«Dette var en sånn opplevelse, som man ikke har mange ganger i livet. Flere år siden sist jeg har følt det slik.»

«Dette skal jeg gjøre igjen.»

«Jeg ble helt kvitt stresset jeg hadde før jeg kom denne dagen»

«Det gjorde godt å fokusere på lukter, lyder og farger»

«Det var trygt å gjøre dette i en gruppe»

Etter den oppløftende erfaringen ønsker vi nå å utvide helsesatsingen og å invitere flere til å bli med på prosjektet vårt. Vi tror alle kan ha glede av prosjektet, og at det i tillegg vil være ekstra positivt for grupper som har fysiske og kanskje særlige psykiske helseutfordringer.

Turene tilrettelegges slik at alle kan delta. Her kan du lese hele prosjektbeskrivelsen. Er dette noe du vil være med på kan du se i vår aktivitetskalender. Dersom dette er noe for din organisasjon: ta kontakt med maria @ noa.no for å diskutere muligheter for samarbeid.