Naturvern og lokaldemokratiet av Finn Otto Kvillum. Budstikka 17.06.20

Gruppeleder for Høyre i Bærum kommune hevdet i et leserinnlegg i Budstikka at det er kommunestyrene, dvs. lokaldemokratiet, som er de beste til å ta vare på naturen. Vi naturvernere mener dette ikke helt stemmer med virkeligheten, hvilket fremgår av leserinnlegget til styremedlem Finn Otto Kvillum. Du kan lese hans innlegg ved å klikke her.