Naturvernforbundet i Lillestrøm er stiftet

Etter at kommunene Skedsmo, Fet og Sørum ble slått sammen til Lillestrøm kommune 01.01.2020 ble det aktuelt å slå sammen lokallagene av Naturvernforbundet. Det skjedde på stiftelsesmøte 10. mars 2020.  Et nytt styre bestående hovedsakelig av tidligere styremedlemmer fra Fet og Skedsmo ble valgt. I Sørum har det ikke vært noe lokallag, men vi vil gjerne ha kontakt med aktive medlemmer fra tidligere Sørum kommune. Det var ikke uten et visst vemod og tristesse at de gamle lagene ble oppløst. Lokallaget i Fet ville fylt 30 år i 2020, og i Skedsmo kunne vi avholdt 50-års jubileum i 2021.

Naturvernforbundet i Lillestrøm er naturligvis ikke et lokallag for byen Lillestrøm, men for hele den nye, store kommunen. Det blir en utfordring å jobbe med naturvern i landets 9. største kommune målt i folketall, en kommune som befinner seg i landets sterkeste pressområde.  

Ta gjerne kontakt om det er saker du vil at vi skal jobbe med eller hvis du selv ønsker å bidra. Vår viktigste oppgave er å være vaktbikkje for naturen.