Naturvernforbundet i Lørenskog leverer velkomstbrev til kommunepolitikerne etter valget

Vi har skrevet om noe viktige lokale saker til velkomstbrevet, og da distribuert det til de 47 kommunestyrerepresentantene i Lørenskog på det første kommunestyremøte. 

Hele teksten til brevet kan leses her: