Naturvernforbundet i Oslo Nord snart 18 år!

Sikret viktige naturområder, skolehager, turveier og sykkelveier.

Naturvernforbundet i Oslo Nord ble stiftet i april 2003. Da lokallaget ble startet var byen under sterkt utbyggingspress. Utbyggere kastet seg over ubebygde områder uten overordnet planlegging. Utbyggerne ønsket seg de fineste tomtene, dvs. utsiktstomtene, indrefileten i grøntområdene, skolehagene mm. De mindre attraktive restarealene langs trafikkerte veger skulle forbli grøntarealer.

Det er vedtatt mange fine planer og retningslinjer som skal sikre gode friområder for rekreasjon, oppvekstmiljø og biomangfold. 

Men boligbygging i stort omfang uten skikkelig planlegging av serviceinstitusjoner og infrastruktur, har ført til i sin tur et stort utbyggingspress på naturområdene. Ved mangel på for eksempel barnehager, skoler og eldreboliger, har politikere og etater kastet sine øyne på de gjenværende grøntområdene. Da er det lett å «glemme» vedtatt vern av grønne verdier.

Da Naturvernforbundet i Oslo Nord begynte å arbeide med disse sakene fikk vi mange engasjerte samarbeidspartnere som Vel-foreninger, Oslo og Omegn Friluftsråd, Oslo Elveforum, Fortidsminnemerkeforeningen, Maridalens Venner med flere. 

Resultatet av dette arbeidet har vist at det nytter å engasjere seg.

En fullstendig liste over sakene vi har arbeidet medvil du finne i årsmeldingene våre.