Naturvernforbundet i Oslo og Akershus støtter en ny småhusplan

Byens kulturminner og biologiske mangfold har lidd store tap som følge av fortettingen i Oslo. NOA støtter derfor en ny småhusplan som vil bevare biologisk mangfold og skape bedre bomiljøer.

Loades og Solhjell (16.5.2022). Vi støtter en ny småhusplan. Dagsavisen s.26. Tilgjengelig fra: https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/05/16/vi-stotter-en-ny-smahusplan/.