Neslia 46-48Vi ser at BioFokus har kartlagt naturverdiene i planområdet og vi har kommentarer til dette.

Les hele vår uttalelse her.