NOA 100 år i 2014

NOA er 100 år i 2014. Stiftelsesmøtet fant sted 29. april 1914, og det praktiske naturvernarbeidet i Norge startet med foreningens første styremøte 5. mai samme år. Det første året oppnådde foreningen fredning av eseltistel og av eika «Den gamle mester» i Krødsherad.

Etter at det var etablert tre kretsforeninger inngikk foreningen fra 1916 i ”Landsforeningen for naturfredning i Norge”, hvis styre skulle bestå av styrelederne av kretsforeningene.

Etter en grundig sondering i organisasjonen har sekretariatet mottatt en entydig tilbakemelding fra tillitsmannsapparatet om at NOA må benytte denne anledning til å skape blest om lokale naturvernssaker. Året 2014 er også 200-årsjubileet for grunnloven, men NOA mener at det likevel vil være mulig å synliggjøre lokale naturvernsaker.

Under sonderingen ble det foreslått nedenstående elementer i en jubileumsmarkering, hvorav noen allerede er under arbeid:

Elementer i en jubileumsmarkering

  • Jubileumsbok (-bøker). Historikk, store saker, portretter med mer.
  • Skriftserie / artikler / ”småskrift”/innlegg i Grevlingen om aktuelle tema, som for eksempel større fagsaker, prinsipper, historikk …
  • Avisglimt/fast spalte/ukentlig drypp/kronikker/innlegg. Samarbeid aviser/blad
  • Skrytesider med medieappell på hjemmesidene – ”våre seire”.
  • Jubileumsfest(er); festforestilling/festkonsert; festutstilling/vandreutstilling
  • Faglige arrangementer; seminarer; Grønt Universitet; foredragsserie (”Onsdagsforum”); befaringer/turer – for eksempel til områder/forekomster som foreningen har bidratt til sikringen av.
  • Salgs- og profileringsprodukter
  • Sponsorer og langsiktig samarbeid med bedrifter. Forum for grønne bedrifter i O/A

Et hundre års jubileum for NOA er et krevende prosjekt selv uten konkurranse fra grunnlovsjubileet. NOA er derfor avhengig av innspill til programposter og aktiv innsats fra våre over 6000 medlemmer. Det vil vi komme tilbake til.