NOA aksjonerte i Follsjå

Naturvernforbundet aksjonerte fredag 26. mars i Follsjå-området i Notodden mot det vi mener er ulovlig hogst.

Tømmeret som nå hogges kommer fra naturskoger vi i Naturvernforbundet mener er alt for dårlig kartlagt etter funn av brannpåvirket furuskog datert til å være flere hundre år gamle, og truede arter i nærliggende skog. Tømmeret fra hogsten viser nå at skogene som er borte trolig huset like store naturverdier som områdene kartlagt av frivillige biologer rundt.

Dette er miljøkriminalitet! Med så mange truede arter i skog har vi ikke råd til hogge områder vi ikke kjenner verdiene i.

Naturvernforbundet krever full hogst-stans til flere undersøkelser er foretatt.

Signer oppropet her:

https://www.opprop.net/stopp_hogsten_i_follsja

Og les litt mer om disse unike skogene her:

naturvernforbundet.no/naturogmiljo/for-de-siste-skogene-faller