NOA kommenterer småhusplanen

«Gjennom satsing på knutepunktfortetting og at byen skal vokse innenfra-og-ut har vilkårene for bynaturen blitt betydelig forverret de siste tiårene. Bare i perioden 2013-2017 er det registrert en nedgang i grøntarealene på tre prosent».

Mandag 15. mars skriver NOAs byøkologiske arbeidsgruppe ved Celine Motzfeldt Loades, Susanne Rude Lone og Yves Vrancken om en småhusplan som ikke tar hensyn til biologisk mangfold og folkehelse i VårtOslo: 

«I revideringen av småhusplanen må det legges opp til et mye sterkere vern av naturområder og eksisterende bebyggelse».