Vil du hjelpe til å gjennomgå postlister for hogstsøknader?

Vil du hjelpe Naturvernforbundet Oslo og Akershus å lete etter hogstsøknader i postlister?

Marka er det eneste området i Norge det må søkes for å hogge. Det betyr at det er mulig å holde oversikt over hogstaktiviteten i Marka, hvilket gjør det lettere å oppdage hogst i verneverdige biotoper. Før mottok Naturvernforbundet Oslo og Akershus disse søknadene på mail, men etter at søknadsprosessen gikk digitalt kommer ikke lenger hogstsøknadene automatisk. Nå må hver enkelt postliste i kommunene ettergås. Dette er et stort arbeid, og NOA søker nå personer som kan tenke seg å hjelpe til med dette.

Ta kontakt med Erik Kagge på erikk@naturvernforbundet.no for mer informasjon om hvordan du kan bidra!

Erik Kagge jobber som biolog og naturveileder i NOA med hovedfokus på Marka. Han ser igjennom hogstmeldinger og søknader om andre inngrep i marka for å se etter potensiale for natur- og opplevelsesverdier i de berørte områdene. En stor del av arbeidet til Erik dreier seg om å befare områdene han finner interessante for funn som kan argumenter mot de potensielle inngrepene.
Erik er også en del av arbeidet med NOAs Samla plan for vern i Marka, samt NOAs skoleprosjekt, og er sentral i øvrig utadrettet naturformidling.