NOAs «SKRYTELISTE»

Alt som er vernet i Norge er kjempet fram av en eller annen organisasjon. Uten organisasjonene hadde vernetanken vært død. Vernemyndighetene er et resultat av organisasjonenes kamp.

NOA har stått for mange seire i arbeidet med vern av naturen i Østlandsområdet:

 • ” Den gamle mester”, Jørgen Moes eik i Krødsherad, vernet 1914
 • Samtlige fredede trær på Østlandet 1914 – 1960
 • De første fredningene av skog og kystnatur (Tofteholmen, Karlshaug og Stubberud skogpark)

Vern av viktige områder, blant annet:

 • Fokstumyra
 • Jotunheimen, Gjende og Sjoa
 • Vassfaret
 • Øra ved Fredrikstad
 • Presterødkilen i Vestfold
 • Nordre Øyeren

Avgjørende bidrag til vern av viktig Oslonatur:

 • Østensjøvannet
 • Hovedøya
 • Gressholmen – Rambergøya,
 • Bygdøy og kongeskogen
 • Maridalen
 • Akerselva
 • Merradalen
 • Avgjørende aktør i arbeidet for vern av områder i Oslomarka, med Katnosa – Spålen som juvelen i kronen, vernet mot alle odds, etter 25 års kamp. Innsatsen er belønnet med økt verneomfanget i Marka, fra 0,3% i 1986 til 7,9 % i 2013.
 • Avgjørende aktør i arbeidet med å reformere forvaltningen av Oslo kommunes skoger. Resultat: mer enn 10% av kommuneskogen fredet, hogsten sterkt redusert, plukkhogst i stedet for flatehogst.
 • Kamp for Askekallene i Asker og Kalkovnene i Bærum, senere motiv for kommunevåpene.
 • Dyrelivsfredning i søndre del av Nordmarka (endelig opphevet av Bystyret i 2004).
 • Kampen mot nedleggelse av Oslo-trikken i 1970-åra. ØNV en viktig aktør.
 • ØNV arrangerte den første bilfrie dagen i Bogstadveien i 1989 til store protester fra handelsstanden, som siden har stått for arrangementet selv!
 • Sykkelveien” Grønn rute”, fra Sinsen til Skøyen er kjempet gjennom, bit for bit.
 • Viktig aktør i arbeidet for mer skogvern. Aksjonene på Skotjernfjell var startsignalet både for intensivert skogvern og skogsertifiseringsarbeidet i Norge.    
 • Skogutvalget. Vern av villmarker, unike skoger; Trillemarka
 • Bruk av MIL og seier i Høyesterett
 • Forsvar av grønt bymiljø ved Huseby – Høyesterett
 • Arbeidet med Eventyrskogene
 • Arbeidet med Markaloven og verne hjemmel
 • Arbeidet med verneplan for Marka
 • Arbeidet for Markaforskrift

I tillegg har foreningen, helt siden 1914, stått i fremste rekke for å benytte og styrke lovverket for beskyttelse av naturen, og for prinsipielle, nasjonale løsninger for lokale naturvernspørsmål.