NOAs uttalelse til utvidelse av steinbrudd på Steinshøgda

Den planlagte utvidelsen av steinbruddet på Steinshøgda vil ha store konsekvenser både for naturen og friluftslivet i Bærum. Det vil også påvirke Garlaushøgda naturreservat negativt, et naturreservat med store naturverdier. Planforslaget vil også bidra til den bit-for-bit-reduksjonen i Marka vi er svært bekymret for.