Nøttekråka – vår budbringer

Mørk sjokoladebrun med tallrike hvite flekker. Vingene er sorte og brede, nebbet er kraftig, rett og nesten sort det også. Flyr ofte i småflokker, bortsett fra i hekketiden, og setter seg gjerne i en tretopp.

Nøttekråke

Nøttekråke – Nucifraga caryocatactes. Ca. 35 cm lang fugl. Mørk sjokoladebrun med tallrike hvite flekker. Vingene er sorte og brede, nebbet er kraftig, rett og nesten sort det også. Flyr ofte i småflokker, bortsett fra i hekketiden, og setter seg gjerne i en tretopp. Hekker fåtallig i barskog, gjerne med hasseltrær, særlig i lavlandet rundt Oslofjorden. Hamstrer hasselnøtter. Er som oftest stedbundet, men kan utvandre i enkelte år.

«Nøttekråka» er imidlertid også Naturvernforbundet i Bærum sitt medlemsblad, og utkommer normalt to ganger årlig (vinter og høst). Bladet sendes til alle medlemmer og legges ut på lokale biblioteker, i kommuneadministrasjonen osv.

I 2002 utkom også et jubileumstidsskrift av Nøttekråka; et fyldig blad som markerer 30 år med naturvernforeningen i Bærum.

Medlemsbladets historikk:

NiBs Nøttekråka så dagens lys i 1986. Et enkelt, naturvennlig blad var det; kun et naturfarget A4-ark brettet i to, med informasjon på begge sider. I dette nummeret finner vi også begrunnelsen for navnevalget: «Som ”kråke” i Bærum er det nok av natur- og miljøvernnøtter å knekke».

Bladet har dekket en rekke saker som Bærums naturvernforening i alle år har vært opptatt av. Noen gjengangere som den dag i dag får spalteplass, er følgende:

  • Kollektivtrafikken
  • Bevaring av kulturlandskap
  • Arealbruk
  • Grønne lunger
  • Boligbygging
  • Strandområder
  • Avfallshåndtering
  • Våre politiske partier og deres syn på miljøvern

Nøttekråka har selvfølgelig også formidlet årsmøterapporter og –innkallinger, og ikke minst presentert foreningens arrangementer.

Et par slagord sakset fra noen av de første utgivelsene av Nøttekråka, som ikke er utgått på dato:

Økologiske vurderinger må prioriteres fremfor de økonomiske, og livsstandard må settes fremfor levestandard.

… tenke globalt,… handle lokalt.

Et bedre Bærum for våre etterkommere.

Selv om Nøttekråka fikk ny ham i 2004, hvor formatet gikk fra A5 til A4, og hvor innbydende farger på en bedre måte kan formidle naturglede, er innholdet tuftet på de samme verdier som før.

«Nøttekråka» skal hjelpe oss til å knekke harde nøtter:

– til å holde god forbindelse med NiBs medlemmer

– til å spre naturglede

– til å rette søkelyset mot miljøskadelig utvikling

– til å foreslå miljøvennlige løsninger

Her finner du Nøttekråka i PDF-format fra 2005 – 2023.