Nøttekråka – vår budbringer

Nøttekråke – Nucifraga caryocatactes. Ca. 35 cm lang fugl. Mørk sjokoladebrun med tallrike hvite flekker. Vingene er sorte og brede, nebbet er kraftig, rett og nesten sort det også. Flyr ofte i småflokker, bortsett fra i hekketiden, og setter seg gjerne i en tretopp. Hekker fåtallig i barskog, gjerne med hasseltrær, særlig i lavlandet rundt Oslofjorden. Hamstrer hasselnøtter. Er som oftest stedbundet, men kan utvandre i enkelte år.   (Kilde: Caplex)

Ovennevnte beskriver fuglen Nøttekråka. ”Nøttekråka” er imidlertid også NiBs medlemsblad, og utkommer normalt en eller to ganger årlig (vinter og høst). Bladet sendes til alle medlemmer og legges ut på lokale biblioteker, i kommuneadministrasjonen mm.

Medlemsbladets historikk:

NiBs Nøttekråka så dagens lys i 1986. Et enkelt, naturvennlig blad var det; kun et naturfarget A4-ark brettet i to, med informasjon på begge sider. I dette nummeret finner vi også begrunnelsen for navnevalget: ”Som ”kråke” i Bærum er det nok av natur- og miljøvernnøtter å knekke.”

Bladet har dekket en rekke saker som Bærums naturvernforening i alle år har vært opptatt av. Noen gjengangere som den dag i dag får spalteplass, er følgende:

v      bevaring av kulturlandskap

v      arealbruk

v      grønne lunger

v      strandområder

v      biologisk mangfold

v      vassdragene

– for å nevne noen.

Nøttekråka har selvfølgelig også formidlet årsmøterapporter og –innkallinger, og ikke minst presentert foreningens arrangementer.

Et par slagord sakset fra noen av de første utgivelsene av Nøttekråka, som ikke er utgått på dato:

–          Økologiske vurderinger må prioriteres fremfor de økonomiske, og livsstandard må settes fremfor levestandard.

–          … tenke globalt,… handle lokalt.

–          Et bedre Bærum for våre etterkommere.

Selv om Nøttekråka fikk ny ham i 2004, hvor formatet gikk opp fra A5 til A4, og hvor innbydende farger på en bedre måte kan formidle naturglede, er innholdet tuftet på de samme verdier som før.

”Nøttekråka” skal hjelpe oss til å knekke harde nøtter;

–          til å holde god forbindelse med NiBs medlemmer

–          til å spre naturglede

–          til å rette søkelyset mot miljøskadelig utvikling

–          til å foreslå miljøvennlige løsninger

De siste numrene av Nøttekråka i PDF-format:

 • Nr. 2 / 2022 50 års jubileumsnummer kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2022 med årsmeldingen for 2021 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2021 med årsmeldingen for 2020 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2020 med årsmeldingen for 2019 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2019 med årsmeldingen for 2018 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2018 med årsmeldingen for 2017 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2017 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2017 med årsmeldingen for 2016 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2016 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2016 med årsmeldingen for 2015 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2015 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2015 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2014 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2014 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2013 kan lastes ned her. (Størrelse 13MB)
 • Nr. 1 / 2013 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2012 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2012 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2011 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2011 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2010 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2010 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2009 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2009 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2008 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2007 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2007 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2006 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2006 kan lastes ned her.
 • Nr. 2 / 2005 kan lastes ned her.
 • Nr. 1 / 2005 kan lastes ned her.

Vil du bli kjent med lokallagets historie de første 30 årene, så klikk deg inn på Nøttekråka nr. 2/2002 her

Oppdatert 2022.02.21.