Nøttekråkas lille turbok

I anledning Naturvernforbundet i Bærums 40-års jubileum i 2012, har vi laget Nøttekråkas lille turbok. Hovedformålet med utgivelsen er å skape naturglede hos barn og bidra til å øke interessen for- og gleden ved – å være ute i naturen.


Nøttekråkas lille turbok inneholder forslag til aktiviteter og turer, samt bilder og kort beskrivelse av noen dyr, fugler og planter man kan se i Bærum. Den har også en turdagbok der man kan skrive litt om egne turer. Nøttekråkas lille turbok distribueres til alle NiBs medlemmer i løpet av januar/februar 2012, som klassesett til alle grunnskolene og med et par eksemplarer til hver barnehage i Bærum. Den skal ellers kunne kjøpes av alle interesserte for tilnærmet selvkost (kr. 50 pr. stk.). Den er også til salgs i Høvik Bokhandel (i Høvik senter). Bærum kommune og Norges naturvernforbund har bidratt med midler til prosjektet.

Oppdatert 2012.01.29.