NY MARKASEIER!

Ni Marka-områder ble vernet i Statsråd på fredag! Etter intens tautrekking har Klima- og miljø­departementet skåret gjennom og vernet ni områder i Marka. Skogeierne aksepterte vern, men Idrettsforbundet truet med rettssak, dersom vernet ble gjennomført, da de så på vern som en hindring for idrettsaktiviteter. Åtte av verneområdene er foreslått av NOA eller Nvf. i Bærum, det siste er en omgjøring fra landskapsvernområde til reservat (Djupedalen/Kjaglia)

Etter lang tids tautrekking, kunne kongen endelig sette sin signatur under vedtaket om vern av 9 områder i Marka. 20. mars, mens månen var mellom sola og oss, var seieren i havn.

Det som skulle være kronen på verket i arbeidet med Markaloven (ml), vern av områder av hensyn til deres opplevelsesverdi, ble i stedet en maraton-øvelse:

Først ble det klart at vern etter Markaloven ikke utløste erstatning til skogeierne på samme måte som vern etter naturmangfoldloven(nml). Av opprinnelige 32 områder var det plutselig bare 4 som kunne vernes etter Markaloven – alle sammen områder i Oslo kommunes eie.

Heldigvis hadde Miljøverndepartementet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus tatt høyde for den eventualiteten, og sikret seg registreringer av naturverdier, i tillegg til opplevelsesverdiene. Og for 24 av de 32 områdene var de store nok til å gå i gang med verneprosess etter nml.

Siden myndighetene sverger til et opplegg som kalles «frivillig vern» for å få skogeierne med på laget, ble spørsmålet nå om skogeierne aksepterte vern etter nml. For 18 områder ble det gitt klarsignal, for 6 andre var skogeieren negativ til vern.

På toppen av det hele mente idretten og deler av friluftslivet at vernet, som var motivert av Markaorganisasjonenes 50-årige arbeid for vern, var til hinder for deres aktiviteter, noe som forsinket verneprosessen ytterligere.

Men nå er områdene på plass, til glede for friluftsliv og naturvern. Idretten har fått en del lempeligere forskrifter, som gjør at dagens aktiviteter kan videreføres. Vi som har stått i spissen for vernearbeidet i Marka venter nå i spenning på hva som skjer med de øvrige 10 områdene som ennå er en del av Markaverneplanen, hva som skjer med de 6 områdene som skogeierne ikke aksepterer vern av, og med alle de andre områdene som ble meldt inn fra friluftsorganisasjonene som spesielt verdifulle for vern, ved prosessens start i 2010.

Som det er med solformørkelser, håper vi det nå er med motstanden mot vern – at det går over!

Fakta:

Følgende områder i Oslomarka er nå vernet:

1. Blåfjell naturreservat i Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud fylker.

2. Gardlaushøgda naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.

3. Glitrelia naturreservat i Nittedal kommune, Akershus fylke.

4. Lillomarka naturreservat i Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus fylker.

5. Prekestolen naturreservat i Nittedal og Gjerdrum kommuner, Akershus fylke.

6. Ringiåsen naturreservat i Bærum kommune, Akershus fylke.

7. Rudskampen naturreservat i Nannestad kommune, Akershus fylke.

8. Snellingsrøysene naturreservat i Nannestad og Lunner kommuner, Akershus og Oppland fylker.

9. Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat (utvidelse og endring) i Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud fylker.

Last ned verneforskrifter (pdf).

Miljødirektoratets faktaark med kart.