Ny utfartsparkering planlegges på Øverland

Kommunestyret avviste parkeringsplass for ca 250 biler nedenfor Murenveien i innfallsporten til marka og ba isteden om at den skulle legges på jordet et stykke syd for Gamle Ringeriksvei. Naturvernforbundet i Bærum ble bedt om å komme med sine merknader til planarbeidet og disse følger nedenfor. Parkeringsplassen blir liggende så langt nede som på høyde med trafostasjonen. Merknadene var datert 17.12.2007.

For at parkeringsplassen skal gli best mulig inn i terrenget og bli minst mulig synlig fra øst og nord, foreslår vi at den legges i terrasser med vegetasjon i mellom.

Når det gjelder av- og påkjøringen til Gamle Ringeriksvei, ber vi om at den ikke legges til krysset Gamle Ringeriksvei/Murenveien. Grunnen til det er at Pilegrimleden og Murenveien har sammenfallende trasé her. Arboretet på den ene siden av Murenveiens begynnelse og det flotte hageanlegget på den andre utgjør sammen med Pilegrimsleden et natur- og kulturmiljø som må få ligge i fred, også for inngrep i dets nærhet.

Vi mener den beste trafikale løsningen vil være å samle av- og påkjøringen til utfartsparkeringen, Øverland Vestres nye boliger i åsen mot Åsterud og Øverland Vestres gårdstun på et sted. Det betyr at den må legges omtrent der innkjøringen til gårdstunet ligger i dag.

Sikkerheten for turgåerne som skal krysse Gamle Ringeriksvei må selvsagt ivaretas i planene. Det beste vil være å bygge en undergang, men vi innser at den mest naturlige plasseringen av en undergang nettopp vil være i krysset Gamle Ringeriksvei/Murenveien. Vi mener derfor at trafikklys på dette stedet må gi den optimale løsningen. Trafikklyset måtte være av en type som kun styres av dem som skal krysse veien. Det står en slik ved Haslum kirke.

Oppdatert 2008.01.14.