Nye hogstområder i Gjelleråsmarka

Fortsatt raseres sårbare områder i nærskogene våre. Gjelleråsmarka er et avgrenset og svært viktig tur- og rekreasjonsområde for ca 25.000 mennesker. Våre lokallagsrepresentanter fra Stovner fortviler over stadig nye hogstflater som ødelegger naturopplevelse, dyre- og planteliv. «Nå må alle gode krefter jobbe for at raseringen av Gjelleråsmarka stoppes mens det ennå er skog igjen», er deres sterke oppfordring.

Lokallagets styremedlem Rita Gundersen bor på Stovner og er en flittig bruker av Gjelleråsmarka. Hun sier: «Som flittig vandrer i Gjelleråsmarka både sommer som vinter, har jeg nå blitt ganske oppbrakt over de store områdene med flatehogst som har dukket opp i den senere tid. De største områdene ligger nord i marka, over mot Lahaugmoen og Lukenga.  Her er det Viken fylkeskommune og Viken skog som råder grunnen. Men også  private grunneiere, som Tærud Gård, har forsynt seg grådig av den lille og sårbare marka vår som er et viktig rekreasjonsområde for mange tusen mennesker i Oslo, Nittedal, Skedsmo og Lørenskog.  Her er det ikke snakk om nennsom fortynning eller plukkhogst!  Nei, her er det kjørt inn med store maskiner som effektivt har skrellet bort likt og ulikt.  Jeg er selvsagt bekymret på egne vegne fordi naturopplevelsen min blir kraftig forringet, men jeg blir mest oppbrakt på vegne av dyre- og plantelivet i skogen vår.  Nordsiden av Gjelleråsmarka har alltid vært den mest spennende delen av skogen, med elg, rådyr, hare og rev. Ja, til og med en og annen storfugl kan du skremme opp mellom trærne på jakt etter kantarell og piggsopp.  Nå er jeg redd artsmangfoldet skal blir borte og dyrelivet forsvinne sakte og sikkert.

Og som om ikke uvettig hogst er nok, truer også en framtidig etablering av en gigantisk utendørs skytebane nevnte skogsområde.  Skytebanen vil legge beslag på ca 100 dekar skog og mark øst for Lahaug Næringspark, og et stort skogsområde vil måtte sprenges bort for å gi plass til skytebanen. Dette er en katastrofe for de dyra som fortsatt ferdes i området, fordi den eneste vandringskorridoren til og fra Gjelleråsmarka ligger akkurat i varslingsområdet.  Noen rødlistede arter er også funnet her. Mange naturvernere har allerede protestert mot forslaget. Det blir offentlig ettersyn denne våren, så nå må alle gode krefter jobbe for at raseringen av Gjelleråsmarka stopper mens det ennå er skog igjen!