Nytt høyhus i Akerselvas historiske løp; FutureBuilt-prosjekt på bekostning av natur og historisk arv!

Høyhuset på Gullhaug torg – hvis det får flertall i bystyret – vil i årtier framover stå der som et miljøpolitisk skandaletårn og en påminnelse om brutte rødgrønne valgløfter.

Oslo Elveforum og Miljøforeningen Akerselvas Venner har startet en underskriftskampanjen mot planene om å bygge høyhus på Gullhaug torg og får NOAs støtte. 

Nydalens store eier, Avantor AS, ønsker å bygge et høyhus på 70 meter (18 etasjer) med næringslokaler og ca. 41 leiligheter. Arkitekten er Snøhetta AS, og prosjektet er et såkalt FutureBuilt-forbildeprosjekt.

Det som er veldig galt med dette prosjektet, og som gjør det til en rødgrønn miljøskandale, er at høyhuset bygges ute i Akerselvas historiske løp.

Byggets kjeller skal plasseres ute i det tidligere elveløpet og kun én meter fra dagens kulvert for Akerselva. Dette umuliggjør en framtidig gjenåpning av Akerselva i elvas historiske løp over Gullhaug torg.

Alle elvevenner bør være opptatt av det prinsipielle i denne saken: Bit for bit undergraves den historisk viktige kommunedelplanen for Akerselva miljøpark som skulle sikre Akerselva, og industriminnene og grøntområdene langs elva, for framtidige generasjoner. Vi kan ikke tillate dette. Akerselva er vårt felles arvesølv!

Høyhuset på Gullhaug torg – hvis det får flertall i bystyret – vil i årtier framover stå der som et miljøpolitisk skandaletårn og en påminnelse om brutte rødgrønne valgløfter.

Oslo Elveforum har tidligere demonstrert mot planene, og har nå startet en underskriftskampanje, ettersom koronasituasjonen gjør det vanskelig å demonstrere på andre møter.

Les mer og skriv under oppropet her:

Skriv under oppropet her!

Og les mer om saken her.