Nytt lokallag stiftet i Groruddalen

Naturvernforbundet i Groruddalen ble stiftet i februar 2016. Lokallaget dekker bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner.

Stiftelsesmøte for nytt lokallag av Naturvernforbundet i Groruddalen ble holdt 25. februar. Møtet valgte styre og identifiserte saker og aktiviteter som skal ha prioritet det nærmeste året.

Naturvernforbundet hadde drøyt 400 medlemmer i Groruddalen da lokallaget ble stiftet. Disse er nå å regne som medlemmer av det nye lokallaget, som håper å bli en kraftfull felles arena for å ivareta natur, miljø og folkehelse i og rundt Groruddalen. 

Årsmøtet valgte følgende styre for lokallaget det kommende året: 
Helén Svensson (leder)
Ben Borgen (nestleder)
Anne-Karin Morfjord
Kirsten Berrum
Bjørn E. Engstrøm,
Maria Andersen

Astrid Kjellevold (vara)

Stiftelsesmøtet ble innledet av Bjørn E. Engstrøm som ga en innføring i forurensningsproblematikk og arbeid for utbygging av Ahusbanen. Under møtet ble det også enighet om at styret utarbeider en uttalelse om by- og transportutvikling i Groruddalen og Hovinbyen. Dette er noen av tingene lokallaget skal jobbe med fremover.

I tillegg vil lokallaget jobbe for sykkelveier i Groruddalen, synliggjøre naturverdier og spre naturglede. Klimaarbeid er også sentralt i form av arbeid for sykkel og kollektivløsninger.