Nytt Naturkart for Hoffselven

Hundre storfornøyde tredjeklassinger fra Smedstad skole var med på lanseringen av Naturkart for Hoffselven. Naturkartet viser blomster, trær, fugler og fisk som lever i og ved bekkene som til slutt danner Hoffselven. I tillegg har det litt historie om gårdene i området, og et geologikart.

Elevene brukte naturkartet til å finne navnene på trærne i skogen rundt Dronningfossen.

Du kan få naturkartet på vandring med Hoffselvens venner eller ved å henvende deg til NOA. Kartet kan hentes gratis på kontoret hos oss eller sendes (da betaler du 20 kr + porto).

Her kan du se flere bilder av lanseringen