Om Naturvernforbundet i Lørenskog

Naturvernforbundet i Lørenskog (NiL) er et lokallag av Norges Naturvernforbund og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Lokallaget ble stiftet i 1973 og har vært aktivt siden.

Interesseområder og aktuelle lokale arbeidsoppgaver

1. Opprettelse av nasjonalpark i Østmarka

2. Skogvern. Bevare skogområdene i kommunen (og nabokommuner). Østmarka, Losbymarka.

3. Unngå overforbruk og slitasje av skogområdene
– i forbindelse med skogsdriften
– i forbindelse med friluftslivet
– i forbindelse med motorisert ferdsel

4. Bevare et balansert dyreliv i skogen

5. Overvåke Markagrensen

6. Bevare eksisterende gårdsbruk og ravinedaler

7. Bevare vassdragene mot erosjon og forurensning fra landbruk, industri og trafikk

8. Tettstedutviklingen i kommunen: Bidra til å holde utbyggingen sentralisert. Opprette og utvikle grønne lunger innenfor bebyggelsen.

9. Vekke større interesse for miljøvernsaken i befolkningen som helhet, også i innvandrergruppene