Om Naturvernforbundet i Nittedal

Her finner du liste over styremedlemmer og saker vi jobber med.

skogsvann

Styret i 2024-2025

Dette er medlemmene i styret, valgt på årsmøtet i mars 2024:

Hanna Hånes, leder, tlf 901 56 040

Vidar Myhre, nestleder

Hiltrud Hemmersbach, kasserer

Jeroen van der Kooij, styremedlem

Helene Vole, styremedlem

Martha Karijord, styremedlem

KetilTunheim, styremedlem

Evy Stavik, styremedlem

Varamedlemmer: Anne Marie Dalen, Hugo Parr, Marianne Jerkø, Anne Hilde Røsvik.

Andre valg: Siv Moen, revisor. Kari Almendingen, medlem av valgkomiteen.

E-post og Facebook

E-post til styret: nittedal@naturvernforbundet.no

Facebook: facebook.com/naturvernforbundetnittedal/

Saker vi jobber med

Skogforvaltning med bevaring av gammel skog og reduksjon av flatehogst, verne om nærskog og nærnatur, motarbeide planene om skytebane og massedeponi på Lahaug i Gjelleråsmarka, engasjere oss i utbyggingsplaner i kommunen, følge med på og delta i diskusjonen om framtidig utbygging av riksvei 4.

Aktiviteter: Fuglekasseverksted, turer med naturfaglige turledere, miljødagene, invitere til naturfaglige møter, samarbeide med andre lokale organisasjoner.

Redigert og publisert av: Hanna Hånes