Om Naturvernforbundet i Nittedal

Her finner du liste over styremedlemmer og saker vi jobber med.

skogsvann

Styret i 2023-2024

Dette er medlemmene i styret etter årsmøtet 9. mars 2023:

Hanna Hånes, administrativ leder, tlf 901 56 040 (ikke på valg)

Hiltrud Hemmersbach, kasserer (gjenvalg )

Marianne Jerkø, styremedlem (ikke på valg)

Jeroen van der Kooij, styremedlem (ny)

Helene Vole, styremedlem (ikke på valg)

Martha Karijord, styremedlem (ny)

KetilTunheim, styremedlem (ny)

Varamedlemmer: Hugo Parr, Kirsti Bergstø, Anne Hilde Røsvik.

Andre valg: Siv Moen, revisor.

E-post og Facebook

E-post til styret: nittedal@naturvernforbundet.no

Facebook: facebook.com/naturvernforbundetnittedal/

Saker vi jobber med

Skogforvaltning med bevaring av gammel skog og reduksjon av flatehogst, verne om nærskog og nærnatur, motarbeide planene om skytebane og massedeponi på Lahaug i Gjelleråsmarka, engasjere oss i utbyggingsplaner i kommunen, følge med på og delta i diskusjonen om framtidig utbygging av riksvei 4.

Spesielt i 2023 vil vi også engasjere oss i lokalvalget.

Aktiviteter: Fuglekasseverksted (mars), miljødagene (mai), invitere til naturfaglige møter, samarbeide med andre lokale organisasjoner om rydding av fremmedarter i Nitelva, soppturer mm..

Redigert og publisert av: Hanna Hånes