Om Naturvernforbundet i Nittedal

Her finner du liste over styremedlemmer og saker vi jobber med.

skogsvann

Styret i 2022-2023

Følgende styre ble valgt på årsmøte 6. april 2022:

Hanna Hånes, administrativ leder, tlf 901 56 040

Kari Almendingen, styremedlem

Hiltrud Hemmersbach, kasserer

Marianne Jerkø, styremedlem

Hugo Parr, styremedlem

Helene Vole, styremedlem

Varamedlemmer: Kirsti Bergstø, Sigrid Louise Bjørnstad, Anne Hilde Røsvik.

Andre valg: Siv Moren, revisor. Jeroen van der Kooij og Hiltrud Hemmersbach, valgkomite.

E-post og Facebook

E-post til styret: nittedal@naturvernforbundet.no

Facebook: facebook.com/naturvernforbundetnittedal/

Saker vi jobber med

Skogforvaltning med bevaring av gammel skog og reduksjon av flatehogst, verne om nærskog og nærnatur, samarbeide med Nitelvas venner når det gjelder naturen i elvedalen, delta i miljødager med klesbyttemarked, årlig ryddeaksjon, følge med på og delta i diskusjonen om framtidig utbygging av riksvei 4.

Redigert og publisert av: Hanna Hånes