Om Naturvernforbundet Oslo Nord

Naturvernforbundet Oslo Nord (NON) er et lokallag under Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), som igjen er et fylkeslag i Naturvernforbundet.

Lokallaget Naturvernforbundet Oslo Nord er særlig opptatt av å bevare byens gjenværende grønne lunger. På Geitmyra har vi engasjert oss mot Matkultursenterets planer om et undervisningsbygg inne i den kommunale skolehagen, noe som innebærer felling av gamle epletrær og nedbygging av matjord. (Foto: urbantlandbruk.no, Tore Faller)

Lokallaget ble opprettet i 2003 og representerer over 1800 medlemmer bosatt i bydelene SentrumSt. Hanshaugen, Sagene, Nordre Aker og Marka.  

Siden starten har Naturvernforbundet Oslo Nord engasjert seg i en rekke saker, blant annet vern av marka og kulturlandskapet i Maridalen, bevaring av turveier, bekker og elvedrag, og bevaring av artsmangfoldet og grønne lunger i byen. Vi arbeider også for å øke antallet parker og grøntområder, for eksempel har vi engasjert oss i kampen for en ny stor park i Nydalen og fremmet forslag om å etablere en større parsellhage på Veterinærtomten. At Naturvernforbundet Oslo Nord har en stor medlemsmasse gir oss også tyngde og gjør at vi blir lyttet til.

Fylkeslaget Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), har en lang rekke tilbud til medlemmene i form av temamøter, seminarer og kurs. Flere av medlemmene i lokallaget er også aktive i dugnadsgjengen på Frønsvollen, den fantastiske markaplassen NOA disponerer ikke langt fra Frognerseteren.

Se også vår Facebook-side