Om Naturvernforbundet Oslo øst

Skal Norge klare å kutte utslippene av klimagasser, trenger vi en helt annen kurs i de store byene. Naturvernforbundet Oslo Øst jobber for et Oslo hvor fotgjengere og syklister får den plassen vi trenger for åkomme oss fram påen miljøvennlig måte. Vi vil ha flere sykkelstier, bredere fortau, mindre parkeringsplasser og store gågatenett. Og såklart bedre og mer kollektivtrafikk.

Hva som blir vedtatt i Stortinget, er viktig for om Norge når klimamålene. Hva som foregår i bydelsutvalgene, er viktigere for om Oslo klarer åta sin andel av kaka. Selv en stor satsing påkollektivtilbudet er ikke godt nok, når målet er en grønn by. Vi trenger en annen mentalitet enn vi har idag.

Fordelene med mer miljøvennlige byer er store. Renere, stillere og roligere. Bedre framkommelighet og bedre bruk av den lille plassen vi har mellom alle husene. For selv om byer alltid vil være byer, er det håpløst gammeldags at bilen skal prioriteres slik det gjøres idag.

Vi er fremdeles et ganske nytt lokallag. Hvis du har saker du mener vi måjobbe med, eller gode ideer til hva vi burde gjøre for åfågjennomslag, blir vi glade for alle innspill. Og hvis du har lyst til åvære med åmale byen grønn med oss, har vi garantert noe du kan gjøre!