Natursti og undervisningsopplegg

Det er mye å lære i og av naturen – uansett hvilket fag det undervises i!