Onsdagsforum – NOAs syn på personaltransport

NOA presenterer Oslo kommunes «sykkelprosjekt» og Naturvernforbundets samarbeidsprosjekt «prøvekjøre». Hør mer om sykkelsatsing og el-sykler på kveldens onsdagsforum!

Innledere:
Rune Gjøs, Sykkeldirektør i Oslo Kommune;
Ingrid Alstad, prosjektleder prøvekjøre i Oslo i regi av NOA

Sykkelbyen Oslo

Rune Gjøs er sykkeldirektør i Oslo kommune. Han er også leder av Sykkelprosjektet og vil fortelle om kommunens sykkelstrategi, hvordan kommunen arbeider for å finne gode løsninger for syklister og få folk til å sykle mer.

Ingrid Alstad fra NOA presenterer prosjektet Prøvekjøre el-sykkel som Naturvernforbundet i Hordaland har startet opp i Bergen og som NOA viderefører i Osloregionen. Dette prosjektet er støttet av blant annet Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Prøvekjøre er et prosjekt som skal få folk til å få øyene opp for at det finnes mangfoldige miljøvennlige transportløsninger og at el-sykkel kan være én av løsningene. I piloten i Bergen har fokuset spesielt vært rettet mot å få bilister til å prøvekjøre el-sykkel. Gjennom å samarbeide med bedrifter, som har latt sine ansatte få mulighet til å prøve el-sykkel i én uke, har Naturvernforbundet i Hordaland fått synliggjort denne muligheten for mange. Resultatene etter første år med Prøvekjøre var at ca 30% endret sine reisevaner og at 19% av de som hadde prøvekjørt faktisk kjøpte seg el-sykkel.

Etter å ha fått på plass prosjektet i Bergen, med gode resultat og positivt samarbeid med bedrifter, ønsker Naturvernforbundet i Hordaland å overføre prosjektet til andre byer i landet og Oslo er første by ut. Prosjektet er støttet av Oslo kommunes Sykkelprosjekt. De har gått inn med midler fordelt over tre år, så dette er i første omgang tidsrammen NOA jobber med.

På høsten har NOA forhåpentligvis kommet et godt stykke på vei med prosjektet og Ingrid Alstad vil kunne gi oss mer informasjon om arrangementer og prøvekjøring i bedrifter.

Hvorfor har Naturvernforbundet tatt initiativ til prøvekjøre.no?

El-sykkelen gir helt nye muligheter for bærekraftig transport i Norge. At en el-sykkel i mange tilfeller kan erstatte en bil, gir mange positive effekter for innbyggere og samfunn. El-sykkelen har ingen utslipp ved bruk, er arealeffektiv og bruker lite ressurser i produksjonen. Hjelpemotoren senker terskelen for å ta sykkelen i bruk. På samme tid utvider den bruksområdet til den tradisjonelle sykkelen. Ved å fremme el-sykkelen som et alternativ til bil, viser Naturvernforbundet en løsning som er positiv for miljøet, naturen, samfunnet og innbyggerne.
 

Om prøvekjøre.no:  
I hjertet av prosjektet ligger ideen om at potensialet til el-sykkelen ikke er noe som kan vises, men at det må prøve.

Prøvekjøre forsøker å få flere over til å reise bærekraftig. I første omgang jobber vi med å fremme elsykkelbruk blant bilister. Prøvekjøre har blitt til gjennom et spleiselag mellom Bergen kommuneBKKDNBHordaland fylkeskommuneTransnova, Helse Bergen og på sikt flere bedrifter, kommuner og fylker i landet. NEOlab har bidratt med gode og rabatterte nettsider. BOA syklerG-Sport på Bergen StorsenterHorten Sykkelsport og Stians Sport stiller med el-sykler fra Giant, E-Green og Merida. Naturvernforbundet bidrar med faglig, organisatorisk, økonomisk og frivillig innsats.

Mer informasjon finner du her:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/prosjekter/sykkelprosjektet/
https://provekjore.no/