Onsdagsforum – NOAs syn på skogforvaltning

Et foredrag om biomangfold i skogen, naturgoder, skjøtsel og bevaring.

Innleder: Anne Sverdrup-Thygeson

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU og vitenskapelig rådgiver i NINA. Hun forsker og underviser innenfor naturforvaltning, bevaringsbiologi og bærekraftig skogbruk. Mye av forskningen hennes handler om hvordan vi påvirker skogens artsmangfold og dermed også de økosystemtjenestene skogen gir oss. Hun er særlig opptatt av det lite synlige artsmangfoldet, som insekter og sopp i gamle og døde trær og insektenes økologiske rolle i naturen. Anne Sverdrup-Thygeson har dessuten ansvar for et nasjonalt overvåkingsprogram for hule eiker, som er en «utvalgt naturtype» etter naturmangfoldloven.

I sitt innlegg vil hun legge hovedvekt på hvilke naturgoder skogen gir og det store biomangfoldet der. Vi vil få innsikt i hva som skiller en naturskog fra en kulturskog og hvorfor død ved er levende. Men viktigst av alt, vi skal snakke om hvilke faktorer som er avgjørende for å ivareta skogen – slik at både artene, våre naturopplevelser og andre naturgoder sikres for framtiden.

Les mer:

·       http://blogg.nmbu.no/insektokologene/2015/04/biller-pa-boligjakt-om-viktigheten-av-villmarksskog/  
·       http://www.aftenposten.no/viten/Uten-insektene-ville-verden-gatt-til-grunne-7717962.html
·       http://forskning.no/meninger/kronikk/2015/03/er-noytral-forskningsformidling-mulig
·       http://harvest.as/artikkel/en-tusen-ar-gammel-eik