Oppkuven og Smeddalen

Den fantastiske gammelskogen

Oppkuven – Smeddalen naturreservat på 4,1 km2 ble opprettet i 1995 og ligger i Krokskogen i Ringerike kommune. Mange mener at det er et av de fineste naturreservatene i Marka med et utsiktspunkt på 704 moh, gammel granskog og de pene Oppkuvvannene. Det er flere alternativer for adkomst: På sykkel fra Sørkedalen til nederst i Smeddalen eller på ski fra Løvlia over Gagnumseter. På kartet er det foreslått å ta bil til Damtjern øst for Åsa og så sykkel langs grusveiene til øverst i Oppkuvbekken. Derfra er det kort og lett gange bort til sydsiden av det største vannet. Der er det mange egnede overnattingsplasser. Dersom en kommer på ski, foreslås det at en tar med truger slik at en lettere kan bevege seg rundt i terrenget – for eksempel en ettermiddagstur ned i Smeddalen. Der er det grov granskog og en rik lavflora.

Etter en flott vårnatt under åpen himmel med orrhanespill og perleugle rop, er det tid for å følge den blåmerkede løypa opp siden av Såta til toppen av Oppkuven. Her gjelder det å gi seg god tid og ta tallrike sideturer i den fantastiske gammelskogen. Dette er tretåspettens rike og en vil sikkert også oppleve svartspettens tromming og kallerop. De små tjernputtene langs stien er verd å stoppe opp ved. Fra det store utsiktstårnet på toppen kan en se store deler av Marka. Fra toppen bør en ta seg tid til å ta avstikkere både mot NV og NØ.  Ved Smaltjernet kan en finne Smaltjernsgrana som antas å være ca. 425 år gammel. Den blåmerkede stien tilbake til vannet er brattere og mindre spektakulær enn stien opp.

Oppkuven-Smeddalen naturreservat er trolig mer besøkt enn de fleste andre naturreservater i Marka – noe de velbrukte blåmerkede stiene vitner om. Dersom en går bare noen få meter fra stien, kan en mange steder finne fullstendig uberørt urskog med unik flora og fauna.

Vel nede igjen ved overnattingsplassen kan en glede seg over utsikten mot åsen på den andre siden av vannet med bratte stup og gammel skog. Dersom isen er gått, kan en oppleve saftige vak helt inne ved land. Husk kort fra OFA hvis en vil prøve fiskelykken.

Veien tilbake til Damtjern går raskt ned bakkene.

Se turen i Google Maps