Opprett fredningssoner for hummer i Bærum – debattinnlegg i Budstikka

Når man er ute i Bærums pittoreske skjærgård på høsten, må man kjøre båt i sikksakk mellom hundrevis av hummerteiner.

Naturvernforbundet i Bærum oppfordrer kommunen til å ta initiativ overfor Fiskeridirektoratet og slik gjøre oss i stand til å bevare og styrke hummerbestanden i Indre Oslofjord for fremtiden.

Les hele debattinnlegget her.