Oppstart av verneprosess for Lysakerdalen – felles høringssvar

Høringsuttalelse ved oppstart av verneprosess for Lysakerdalen.

Vi viser til brev fra Statsforvalteren i Oslo og Viken av 29.02.2024, ref. 2024/9228. Der meldes det om oppstart av verneprosess for Lysakerdalen i Oslo og Bærum kommuner.


Vi viser også til orienteringsmøte om verneplanen, arrangert av
Statsforvalteren på Bekkestua bibliotek 21.3.2024.

Dette er en felles uttalelse fra Naturvernforbundet i Oslo Vest, Naturvernforbundet i Bærum og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Les hele uttalelsen her.

Langs LysakerelvaBente Tovik
Tursti langs Lysakerelva