Oslomarka drives hardest i landet – Løvenskiold sier blankt nei til mer verning.

Bare 14 prosent av Oslomarka er spart for flatehugst. Naturvernforbundet vil verne mer. Løvenskiold sier blankt nei. Løvenskiold-Vækerø, Nordmarkas største private skogeier, ga i sommer beskjed til Fylkesmannen at selskapet har vernet nok, og avslutter den frivillige verneprosessen. Fordi Regjeringen har bestemt at alt skogvern i Norge nå skal være frivillig betyr dette at verneprosessen har stoppet opp

Ola Mathismoen i Aftenposten har blitt med NOAs Gjermundandersen på tur.  Der dsikuterer de flatehogst, vern og sjeldene arter:

«–Den skulle vært her et sted.

Han sklir på våt mose og får en kvist i håret. Enser det ikke.

–Her er den! Se så flott!

Han peker på en guloransje lang greie på en stokk.

–Storporet flammekjuke. Den er bare funnet ca. 50 ganger før i verden. Fire av dem i dette området. Nå skjønner du vel hvorfor denne skogen er unik. Både den og andre kjuker er sterkt truet av utryddelse, sier Andersen.»

Les hele intervjuet her.

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har foreslått å verne 95 kvadratkilometer skog i Nordmarka, og skape et landskapsvernsområde over Nordmarka nord og Korkskogen, der rødlista arter kan vandre og skape seg et levedyktig miljø. Les hele forslaget her. 

Nordmarka-Krokskogen landskapsvernområdestrekker seg fra Lunner i nord mot Hole i sør. Dette området kan gi et levedyktig miljø for truede arter. Her finnes det allerede store områder med gammelskog, allerede vernede områder, og områder med potensiale for å bli gammelskog, om den for stå i fred. Områder med grønn skravur er eksisternede naturreservater. Grønn fage viser NOAs forslag til nye reservater eller utvidelser av eksisterende. Rød skarvur viser NOAs forslag til vern av «friluftslivsområder», vernet etter Markaloven.Se kart under: