Oslos nye Marka-plan

Restaurering, plukkhogst og sammenhengende villmark står på programmet i Oslos nye Mark-plan. Byrådet har hørt på Naturvernforbundets innspill og vi har fått gjennomslag for både behovet for større områder med gammelskog og et mer skogvennlig skogbruk med plukk hogst og vekt på opplevelsesverdier. Skogsbyråd Lan Maria Berg (MDG)fremhever at: «Mange reagerer på det visuelle ved flate- og snauhogst. Det er fordi folk er glade i skauen og forventer å møte en opplevelse av skog.»

NOA gratulerer Byrådet med utarbeidelsen av den nye Marka-planen. NOA setter stor pris på at Byrådet har gitt opllevelsesveridene av gammelskog et nytt oppsving. At gammelskog også gir grobunn for et rikere biologisk mangfold og en sunnere skog er for oss selvsagt, men viktig at poengteres. Det er også gledelig at denne planen får bred støtte. NOA håper planen blir vedtatt før valget i 2019.