Østmarka natrurreservat

Ulvespor og idylliske vann

På denne turen tar vi deg med på en høysommertur til Oslomarkas nest største naturreservat som er på hele 18 km2. I reservatet, som ble vernet i 1990, finnes ganske uberørt skog som stedvis har urskogpreg og området er uten tekniske inngrep. Området er kupert og har flere høye topper og mange idylliske vann hvor ørreten vaker.  Reservatet har stor variasjon i skogsvegetasjonen med mye furu, men også store områder med rik granskog og blandingsskog. Reservatet har stedvis rik flora (nattfiol, kranskonvall og blåveis) og et spennende fugleliv med både fiskeørn og flere spetter.

Siden reservatet ligger i hjertet av Østmarka tar det tid å komme seg inn. Vi anbefaler derfor en tur med overnatting på DNT-hytta Bøvelstad som ligger ved Støttumfjorden rett sør for reservatet. Turen er krevende på grunn av terrenget og fordi stiene i reservatet ikke er merket. Turen krever derfor gode sko, bruk av godt kart (Turkart over Østmarka 1:25.000) og kompass.

Turens utgangspunkt er parkeringsplassen på Bysetermosan. Gå blåmerket sti eller veien til Rausjøgrenda og ta av blåmerket sti nordover til vestre Deliseterdalen som ligger i naturreservatet (se turbeskrivelse i NOAs kalender fra 2013). Derfra går stien mot øst og til den nyrestaurerte husmannsplassen Bøvelstad hvor du kan overnatte. Hytta har nærmere 20 sengeplasser og stor stue og kjøkken. I juli er enga nyslått og høyet henger til tørk på hesjene og Støttumfjorden frister med kveldsbad.

Dag to går dere tilbake til Østre Deliseterdalen og følger skiløype/sti nordover i dalen. Ta en rast ved Deliseterbrakka (husk å skrive i gjesteboka!). Følg så løypa nordover mellom Krokvannsåsen og Søndre Kytetjern. Følg sti langs østsida av søndre og midtre Krokvann til du kommer til eidet mellom nordre Krokvann og Tappenbergvann hvor det er fint å raste. Følg stien videre langs sørvestsida av nordre Krokvann mot DNT hytta Røyrivannskoia.  Her kan du også overnatte (få sengeplasser) eller gå videre på blåmerket sti til Vangen og Bysetermosan. Hvis du ikke er avhengig av å hente bil på Bysetermosan, er korteste vei fra Røyrivann å gå skogsbilveien nordover til Losby. God tur!

Se turen i Google Maps

Til turoversikten