Østmarka naturreservat

NOAs kalendertur mai 2017

Kom mai du skjønne milde! I de lavereliggende delene av Marka er det allerede grønt, blåveisen har for lengst tittet opp der det er litt kalk i bakken, lauvet spretter og fuglesangen fyller lange lyse kvelder.

En slik dag er det fint å dra inn i Østmarka naturreservat. Buss til Myrdammen (mellom Marikollen og Flateby) – ring Trafikanten, telefon 177, for informasjon om rutetider. Fra Myrdammen går vi skauleies, på umerket sti over Tjuvstuåsen, forbi Setertjernet og inn i naturreservatet. Nord for Falkehøgda får vi dokumentert naturens måte å ordne ny skog. Kraftig vind for over 20 år siden gjorde vei i vellinga, men nå spirer og gror det, av ny skog og av arter som trenger tilgang på store mengder død ved. Nede ved Tappenbergvannet tar vi kanskje årets første dukkert. Fint å raste er det i alle fall.

Tappenbergvannet rundt gir en liten smak av Østmarka og av reservatet. Fra østenden tar vi nordøstover til Aurtjern, hvor vi tråkker i våre egne spor noen hundre meter før vi følger sti/kjerrevei østover mot Norbysjøen. Her er vi i beverland, flere steder langs ruta kan vi se eldre og ferske bevergnag. Langs Nordbysjøen og tilbake til Myrdammen går en flott umerket sti som gjør vandringen til en fornøyelse