Østmarka nord

Denne barmarksturen starter og ender på Losby i Lørenskog, og tar deg inn til Ramstadslottet Naturreservat. Med rolig gange bruker man 3 til 4 timer på hele runden, avhengig av hva en møter på underveis, og hvor mye fotografering og pauser det blir. Turen følger blåsti fra Kalveløkka og tilbake og er en drøy mil lang.

Du trenger godt fottøy, men stiene er stort sett lette å gå. En liten detalj som gleder meg, er at man på hele turen ikke går over et eneste trykkimpregnert «plankefortau» eller bru laget av trykkimpregnert virke.  Alle klopper og bruer er laget av stedegne materialer. 

Fra bommen ved låven på Losby går du rett ned til Losbyelva og over golfbanen til Østmork (følg anvist turvei). Følg anvisningen på skiltet til Kalveløkka hvor du tar av fra veien og følger blåstien til venstre inn i skogen (skilt Østby). Det neste stikrysset kommer etter et litt vått parti, der står det Østby 5,5. 

Ved neste stikryss er du kommet inn i Veslevannsdalen, i begynnelsen av mai fortjener den også navnet Blåveisdalen. Stien er både rød- og blåmerket, men på skiltet står det bare anvist rødmerket løype til Østbyputten. Følg dalen nord- nordøstover på blåstien forbi Veslevann og opp til Jongsetra hvor stien svinger svakt til høyre innover i spennende gammelskog. På nordvest siden av stien ligger Jongseterås hvor de legendariske Grønbergbrødrene hadde en koje som man i dag bare ser rester etter. På sørøstsiden av stien ligger lia opp mot Dunderen, et til dels stiløst område innenfor naturreservatet. Når du har rundet nordsiden av Dunderen kommer du til stikrysset som viser Djupdalen (og Setertjernstua og Losby), og her går du opp den bratte nordhellinga til Skolemestern, og du er inne i Ramstadslottet Naturreservat.

Du går over den vakre nord/syd gående kollen og nedover mot Djupdalen. Dette er skogsfuglterreng; både storfugl, orrfugl og jerpe kan du treffe på her. Legg merke til det eiendommelige grantreet med blå pil på som står 20 meter før du kommer ned til skogsbilveien i Djupdalen.  Treet har 4 levende stammer. Nå følger du skogsbilveien ned til Djupdalskoja. 

Kommer du hit i begynnelsen av mai må du legge merke til tysbasten som vokser flere steder rundt koja, de rosalilla blomstene dufter som syrin.  tysbasten er meget giftig, så pass på at ikke barna spiser av de røde bærene som kommer seinere på sommeren.  Ca. 400 meter sør for Djupdalskoja skal du ta av til høyre fra skogsbilveien og inn på blåstien vestover gjennom skogen.  Her kommer du til slutt fram til Kalveløkka og da er det bare å følge gruset turvei tilbake til Losby.  God tur!

Kjell Erik Sandberg, Østmarkas Venner