Øvreseter landskapsvernområde

NOV arbeider for at Øvresetertjern og tilhørende skogområde får status som landskapsvernområde.

Etter at Tryvann Vinterpark, Holmenkollen skiarena og boligbygging har fått sitt, er det ikke lenger mye igjen av naturområdene i Tryvannsåsen. Det eneste som står igjen, er området rundt Øvresetertjern. Dette er et variert skogsområde som er mye brukt til rusleturer for store og små. Det er også det siste område hvor viltet kan ferdes noenlunde fritt.

Fritt beliggende med utsikt over Oslo er dette området også veldig lett tilgjengelig. Tar man Holmenkollbanen til endestasjonen, er man der, og på andre siden av veien for Øvrestertjern er det stor parkeringsplass. Derfor er dette området mye brukt av familier med små barn, eldre og andre som ikke kan gå så langt for en naturopplevelse. På vinterstid finner man her lette løyper og ski og akebakker for de minste. Det går også en lysløype gjennom området. Om sommeren kan man bade, fiske eller gå turer i variert og hyggelig skogsterreng.

Dette området er nå truet av ønsket om å forlenge T-banen til Tryvannstoppen. En slik utbygging vil dele hele området i to og være et inngrep som med fyllinger og sikkerhetsgjerde tilsvarer en bredde som en firefelts vei. Driftselskapet Ruter ser ingen lønsomhet i prosjektet, og passasjergrunnlaget står ikke i forhold til omkostningene. Likevel kjemper flere av byens sentrale politikere for at dette skal gjennomføres.

NOV har utarbeidet planer om korresponderende el-busser fra Voksenkollen stasjon. Ved enkel ombygging av perrongen, kan man gå direkte fra bane til buss. En slik løsning vil koste en brøkdel, den vil ikke ødelegge naturområder, og den er fleksibel i den forstand at den brukes kun i alpinsesongen.

For å prøve å sikre Øvrestertjern og området rundt for framtidige generasjoner , vil NOV arbeide for å få etablert Øvreseter landskapsvernområde. Med på laget har vi bl.a. Voksenkollen Vel.