På sti Sognsvann-Ullevålseter og tilbake

Start og slutt: Sognsvann 
Ankomst: T-bane, sykkel eller bil.
Vanskelighetsgrad: Middels
Lengde: ca 12 km

Turen starter på veien mot Ullevålseter på østsiden av Sognsvann opp til Svartkulp der den tar av Ankerveien mot høyre. Ved Nedre Blanksjø, der det er bål, og raste- og teltplass for familier på «kort-tur», kan du beskue et lite monument som markerer Oslos midtpunkt, laget av billedhoggeren Jon Gundersen!

Rett etter vannet går stien av fra veien mot venstre. Den er godt merket og holder høyden oppover. Den er blåmerket og fortsetter helt til du kommer inn igjen på veien til Ullevålseter ved enden av Store Åklungen. Noen hundre meter opp veien ligger serveringsstedet Ullevålsseter. 

Tilbake går veien på stien til høyre for den lille dammen ned til Lyn-hytta ved vestsiden av Store Åklungen. Stien følger så sydsiden av vannet, og du må ta av den merkede løypa til høyre mot Lille Åklungen et lite stykke før du kommer til veien mellom Sognsvann og Ullevålseter. Stien møter og følger bekken som forbinder de to vannene og fortsetter på østsiden av Lille Åklungen forbi mange fine telt og rastemuligheter før det bærer nedover mot Sognsvann. Der møter du turveien rundt vannet ved nordsiden og kan velge hvilken side du tar tilbake!