På sykkel og til fots til Søttjernsberga

Lange, varme dager i byen, men svalt i de dype skoger, og med et svakt vinddrag på toppene. Skogen lokker! Og ikke hvilke som helst skog, men Søttjernsberga sør for Heggelivanna.

Innpåmarsjen kan gjøres på vei og sti fra Skansebakken i Sørkedalen via Ospeskog og videre nordvestover forbi nedre fjølhytta til Karlstadmyra. Men det går an å jukse, og sykle hovedveien mot Heggelivann, og ta til venstre opp Søttjerndalsveien.

Fra Karlstadmyra holder vi blåstien mot Kampeseter, men tar nordover før vi kommer til Fuglemyra. Opp på rygen og ut på utsiktspunktene påsørspissen av Søttjerneberget. Her kan du sitte og følge ferja Horten-Moss på sin ferd over fjorden langt der i sør. Vi tar en runde nordover ryggen, før vi enten slipper oss ned i den ville Søttjernsdalen eller følger ryggen til vi kommer nord om tjernet. Rett nord for tjernet finner vi en av de eldste grantrærne i denne delen av Marka, med skorpebark så grov at du først tror det er en furu.

Fra tjernet holder vi sørøst, oppover gjennom storskogen, over noen myrer og opp i mer fjellskogpreget terreng mot Kjerkeberget. Noen gamle plantefelt på nordsiden er for utrivelige, så vi holder på sørsiden, mellom noen store myrer, og ut på et nytt flott utsiktspunkt, rett ved høydepunktet 525 på kartet. En sein aftenstund her, med blåne bak blåne helt sørvest til Gaustadtoppen, er et syn som sitter i hukommelsen – lenge.

Avslutning: Ned til stikkveien i sør og tilbake til utgangspunktet ved veien nedenfor Karlstadmyra.